فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

صبح ظهور

صبح ظهور

چاپ کتاب صبح ظهور

مقدمه

نوشتن این کـتاب را برای دست یابی به دو هدف مهم شروع کردم، یکی نشان دادن زیبایی ها در اتفاقات مسیر ظهور و دیگری شناساندن اهداف مرحله ای و سر آخر هدف نهـایی. جمع این دو باعث آسانتـرجلو رفتن وسرعت گرفتن درحرکت بسوی ظهور می شود. ادامه مطلب