فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

آموزش منابع انسانی

چاپ کتاب آموزش منابع انسانی

چکیده

در پی ریزی شالوده های بنای جامعه، آموزش نیروی انسانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که از نظر دانشمندان علوم اداری، عامل انسانی، منبع خلاق سازمان است. در تقسیم بندی سازمانها در نگرش آموزش نیروی انسانی، سازمان امور مالیاتی نیز از جمله سازمانهایی است که به برگزاری دوره های آموزشی اهتمام می ورزد، تغییر و نگرش و طرز فکر صحیح در کارکنان نسبت به سازمان، مهمترین مزیتی است که آموزش منابع انسانی برای سازمان به ارمغان می آورد.

در این تحقیق آنچه که مورد توجه بوده ، نگرش کارکنان کادر مالیاتی نسبت به نظام آموزشی موجود و سپس نقد و بررسی این نظام با نتایج بدست آمده از این نگرش میباشد.

در ابتدای شروع پژوهش و تحقیق، در مسأله تحقیق سوالاتی مطرح گردید که فرآیند پاسخ گویی به این سوالات در روند پژوهش لحظه به لحظه دنبال شد تا به پایان رسید.

در پرسشهای اصلی که یک متغییر مستقل و یک متغییر وابسته مطرح بوده، برای پاسخ به این پرسش های اصلی، تعدادی سوال فرعی پیش بینی شده تا از طریق بررسی این سوالات و پاسخ به متغیرهای فرعی در رابطه با پرسش اصلی نتایجی بدست آید. هدف کلی این تحقیق بررسی نظام آموزش موجود در سازمان امور مالیاتی استان گلستان بوده و در فرضیات رابطه آن با بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجائیکه مطالعه تمامی مطالب مربوط به پژوهش حاضر، برای همگان مقدور نمی باشد و نیز بمنظور استفاده آسان محققان و دانشجویان از مفاهیم و یافته های تحقیق حاضر، در این فصل به اختصار به ارائه نتایج تحقیق بدست آمده که مشروح آن در فصل پنجم ارائه گردیده، اشاره خواهیم نمود.


پرسشنامه این تحقیق در میان کلیه پرسنل شاغل به خدمت در نیروهای صفی که همان کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی استان گلستان میباشند توزیع گردید و اهداف اصلی آن بدست آوردن نگرش آنان و با توجه به آن بررسی رابطه نظام آموزشی موجود با بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی از دیدگاه پرسنل مذکور بوده است.

روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی به همراه استفاده از تکنیک پرسشنامه بسته، جهت جمع آوری اطلاعات بوده است. در مجموع از ۲۱۷ پرسشنامه توزیع شده ۱۹۱ نفر کادر مالیاتی، پرسشنامه توزیع شده را تحویل دادند، سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری (SPSS) به تجزیه و تحلیل و آزمون آماری آن پرداخته شد.

نتایج بدست آمده از نگرش حاکی از آن است که پیرامون فرض اول ۷۳٫۹ درصد اعتقاد به رابطه کم و خیلی کم مابین نظام آموزشی موجود با بهبود عملکرد کارکنان داشته اند و تنها ۲۶٫۱ درصد اعتقاد به رابطه زیاد و خیلی زیاد دارند و همچنین میانگین مجموع اطلاعات حاصله (۳۲/۸۴۲۹) نشان از رابطه ناچیز است. در نتیجه رابطه معنی داری، میان نظام آموزش موجود و بهبود عملکرد مشاهده نمی گردد. در فرض دوم نیز پیرامون رابطه آن با تحقق اهداف سازمانی، این رابطه کم و خیلی کم بوده و تنها ۲۶٫۲ درصد قائل به ارتباط زیاد و خیلی زیاد بوده اند و توجه به عدد میانگین مجموع اطلاعات حاصله از پرسش شوندگان پیرامون رابطه نظام آموزش موجود و تحقق اهداف سازمانی (۳۵/۶۱۲۰) بیان کننده ارتباط ناچیز و نبود ارتباط معنی دار می باشد.

 

مسأله تحقيق(بيان مسأله)

آموزش كاركنان يك فرآيند و اقدام سرمايه‌ايست، بدين معني كه انجام هزينه در امر آموزش، در نهايت منجر به افزایش کارآمدی آنان مي‌گردد كه آمال و مقصود هر سيستم ارگانيك و مايل به بقاء مي‌باشد و در دنياي امروز سازمان امور مالياتي همچون ديگر سازمانها در صورتي قادر به ماندگاري و ادامه حيات مي‌باشد كه منابع انساني آن به طور مستمر توانايي‌هاي خود را افزايش دهد و الگوي جديد تفكر در آنها رشد يابد و انديشه‌هاي جمعي و گروهي ترويج شود تا به نتايج موردنظر دست پيدا كند. نظام آموزشی موجود در سازمان امور مالیاتی نیز برای رشد و بالندگی باید به طور مرتب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این ضرورت در امر آموزش حیاتی بوده که متأسفانه از توجه قابل ملاحظه ای برخوردار نمی باشد، نگاه حاکم به امر آموزش نگاهی توأم با روزمرگی بوده و اگر به اصلاح آن پرداخته نشود به آنجا خواهد رسید که فرایند آموزش توانمندی خود را در این مسیر از دست خواهد داد.حال با توجه به تجربيات و اطلاعات كسب شده سئوال اصلي تحقيق بدين‌گونه مطرح مي‌گردد :

آيا نظام آموزشي موجود با بهبود عملكرد كاركنان و تحقق اهداف سازماني امور مالياتي استان گلستان رابطه دارد؟


 

تألیف:

سید حسین علوی


سرشناسه:

عنوان و نام پدیدآور:

مشخصات ظاهری:

مشخصات نشر:

شابک:

وضعیت فهرست نویسی:

موضوع:

رده بندی دیویی:

رده بندی کنگره:

شماره کتابشناسی ملی:

 

علوی، سید حسین، ۱۳۵۴

آموزش منابع انسانی (بررسی نظام آموزشی)/ سیدحسین علوی

۱۹۰ ص

گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۳۹۰

 

ISBN: 978-964-151-366-7

فیپا

سازمان امور مالیاتی کشور، اداره کل امور مالیاتی

۰۵۵۲۱/۳۵۲

۱۳۹۰ ۸گ۹ی / ۲/ ۲۰۲۰HJ

۲۳۶۷۱۹۸

 

 

نام کتاب: آموزش منابع انسانی

مؤلف: سید حسین علوی

صفحه­آرایی: صدیقه قُلیان

طراحی جلد: وحید اسلامی

شماره شابك: ۷-۳۶۶-۱۵۱-۹۶۴-۹۷۸

ناشر: نوروزی، گرگان

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۰

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

چاپ و صحافی: نوروزی

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

چاپ-کتاب

یک دیدگاه