فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

Impact Factor چیست و چه تاثیری در گرفتن پذیرش دارد؟

شاخص Impact factor به شما کمک می کند که ارزیابی مناسبی از ژورنال بویژه هنگامی که با ژورنالهایی در زمینه یا رشته مشابه مقایسه میشود داشته باشید. Impact factor یک ژورنال (به طور مثال x) از تقسیم نمودن تعداد موارد ارجاع به مقالات دو سال گذشته آن ژورنال (x) در سال جاری در تمامی ژورنالها، به تعداد مقالات منتشر شده در ژورنال (x) در بازه دو سال گذشته حاصل می آید. به طور مثال به روش تعیین impact factor یک ژورنال فرضی در سال ۲۰۰۹ میلادی توجه کنید:

– فرضا تعداد ارجاعات انجام شده در سال ۲۰۰۹ به مقالات منتشر شده از ژورنال (x) در سال ۲۰۰۸ برابر با ۲۴۴ عدد و در سال ۲۰۰۷ برابر با ۲۱۸ عدد بوده است که جمعا برابر با ۴۶۲ مورد است.– تعداد مقالات منتشر شده در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ( دو سال گذشته) در ژورنال (x) مثلا در مجموع برابر با ۲۲۰ عدد بوده است.حال با تقسیم عدد نخست (۴۶۲) بر عدد دوم (۲۲۰)، عدد ۲٫۱ به دست می آید که برابر با impact factor ژورنال در سال ۲۰۰۹ است.

چند نکته:
– Impact factor که اختصارا (IF) نیز خوانده می شود معیار ارزیابی ژورنالها در یک زمینه یا رشته خاص با یکدیگر میباشند. بنابراین هرگز نباید IF یک ژورنال فنی مهندسی به طور مثال رشته مهندسی کامپیوتر را با IF یک ژورنال پزشکی و یا حتی ژورنال فنی مهندسی در رشته مهندسی مواد مقایسه نمود.

– برخی مجلات مقالاتی را چاپ می کنند که حالت Review دارند. IF این مجلات معمولا بسیار بالاتر از مجلات دیگر در یک رشته خاص میباشد. از جمله این مجلات می توان به Annual Review of Cell and Developmental Biology ‏ و Annual Review of Genetics اشاره نمود. به عنوان یک نمونه در رشته مهندسی پلیمر و زمینه های مرتبط با آن بالاترین IF را ژورنال Progress in polymer science دارا می باشد (IF=23.753) ولی مجلاتی مانند Biomacromolecules و Macromolecules که معمولا به عنوان معتبرترین مجلات غیر Review در این رشته محسوب می شوند IF در حدود ۴ تا ۵ دارند.

– هرچند IF یک ژورنال میتواند به عنوان معیاری جهت تخمین ارزش متوسط مقالات آن ژورنال به کار رود ولی بایستی در نظر داشت تعداد ارجاعات به مقالات مختلف یک ژورنال می تواند بسیار متفاوت باشد. به عبارت دیگر توزیع فراوانی ارجاع به هر مقاله در یک ژورنال به هیچ عنوان یک توزیع نرمال نمیباشد. به طور مثال بیش از ۹۰ درصد IF ژورنال بسیار معتبر Nature در سال ۲۰۰۴ به ۲۵ درصد مقالات منتشر شده در این ژورنال بازمی گشت.

یک دیدگاه