فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

آشنایی با تکنیک ها و اصول زوج درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری

آشنایی با تکنیک ها و اصول زوج درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری

تالیف: متین گل افروز- مهری عباسی- فرامرز بابایی- حسن بیرانوند

ویراستار: متین گل افروز

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

صفحه آرا و طراح جلد: بهاره عزت تبار

مشخصات ظاهری:  230  ص

قطع: رقعی

شمارگان:  1000

شماره شابك: ۵- ۰۳۷۳-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  28000 تومان

راهنمای پرورش گل بریده استرلیتزیا در ایران

راهنمای پرورش گل بریده استرلیتزیا در ایران

تالیف: علی صالحی ساردویی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  84  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۳- ۰۳۹۳-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:۱۶۰۰۰  تومان

بررسی رابطه سیر تاریخی و تحول مفهومی عشق

بررسی رابطه سیر تاریخی و تحول مفهومی عشق

تالیف: محمدالهی امیرآباد- کریم الهی امیرآباد

صفحه آرا و طراح جلد: بهاره عزت تبار 

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  252  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۴- ۰۳۱۲-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  30000 تومان

اصول پاتولوژی بیماریهای رابینز (چکیده و نمونه سوال)

اصول پاتولوژی بیماریهای رابینز (چکیده و نمونه سوال)

تالیف: دکتر خدیجه ابدال، دکتر مرضیه درویشی، دکتر سمیرا مصطفی زاده

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  316  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۵- ۰۴۱۴-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  50000 تومان

از علم تا عمل در کشت بنت القنسول (گل کریسمس)

از علم تا عمل در کشت بنت القنسول (گل کریسمس)

تالیف: علی صالحی ساردویی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  70  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۲- ۰۳۹۰-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:۱۵۰۰۰  تومان

برنامه نویسی پایتون

برنامه نویسی پایتون

تالیف: یاسین بهروزی- علی اکبر کیایی خوشرودباری

طراح جلد:سیده بهاره اولیائی پور

صفحه آرا: بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  190  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۳- ۰۴۳۴-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  35000 تومان

بررسی و نقد آیات ولایت از دیدگاه آلوسی

بررسی و نقد آیات ولایت از دیدگاه آلوسی

مؤلف: فاطمه پرهیزگار

صفحه آرا : حسن عموزاد مهدیرجی

طراح جلد: بهاره عزت­تبار 

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۷

مشخصات ظاهری:  120  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۹-۰۲۹۲-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  15000 تومان