فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

قیامت در ادیان و مذاهب مختلف (انگلیسی -فارسی)

قیامت در ادیان و مذاهب مختلف (انگلیسی -فارسی)

تالیف: امین مولایی نژاد

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

صفحه آرا و طراح جلد: بهاره عزت تبار

مشخصات ظاهری:  58  ص

قطع: رقعی

شماره شابك: ۳- ۰۰۸۳-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  12000 تومان

مجموعه دل نوشته های امین مولایی نژاد در زمینه های مختلف (انگلیسی- فارسی)

مجموعه دل نوشته های امین مولایی نژاد در زمینه های مختلف (انگلیسی- فارسی)

تالیف: امین مولایی نژاد

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

صفحه آرا و طراح جلد: بهاره عزت تبار

مشخصات ظاهری:  48  ص

قطع: رقعی

شماره شابك: ۰- ۰۰۸۴-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  12000 تومان

مبانی مربیگری در ورزش با رویکرد قهرمانی

مبانی مربیگری در ورزش با رویکرد قهرمانی

تالیف و گردآوری: عباس شعبانی – سیدابوالفضل حسینی- مهدی محمد رحیمی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  191  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۳- ۰۵۵۹-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  35000 تومان

مقدمه ای بر مکانیک سیالات

مقدمه ای بر مکانیک سیالات

تالیف و ترجمه: دکتر علی هوشمند آیینی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  466 ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۷- ۰۴۷۸-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  60000 تومان

ﻣﻬﺘﺎب، او ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻮد

ﻣﻬﺘﺎب، او ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻮد

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﻧﺴﯿﻢ رﺟﺒﯽ ﻣﻘﺪم

ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ: اول-۱۳۹۸

ﺻﻔﺤﻪ آرا و ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ: ﺑﻬﺎره ﻋﺰت ﺗﺒﺎر

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي: ۶۲۴ص

ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺑﮏ: ۹۷۸-۶۲۲-۰۲-۰۱۲۴-۳

ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ: ﻧﻮروزي-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

ﻗﯿﻤﺖ: ۱۶۵۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

علمای هزارجریب (مراجع شیعه از صفویه تا امروز) جلد اول

علمای هزارجریب (مراجع شیعه از صفویه تا امروز) جلد اول

محقق: محیی الدین قربانی

صفحه آرا و طراح جلد : سید وحید حسینی پاسندی

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  339  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۹- ۰۳۵۹-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  50000 تومان

استارت آپ های دیجیتال در اقتصادهای در حال گذار

استارت آپ های دیجیتال در اقتصادهای در حال گذار

مترجمین: دکتر محمدپناهی- مهندس جابر هویدی- مهندس هادی هویدی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  168  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۹- ۰۵۸۶-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  35000 تومان

سیمای نماز از منظر انبیاء الهی (ع) امامان (ع) و ادیان گذشته

سیمای نماز از منظر انبیاء الهی (ع) امامان (ع) و ادیان گذشته

تالیف: محمدعلی رحیمی رخشان

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  174  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۰- ۰۵۱۸-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

تلفن مولف: ۰۹۱۱۱۷۷۴۴۶۹

طراحی لرزه ای سازه های بتنی حاوی مایعات

طراحی لرزه ای سازه های بتنی حاوی مایعات

ترجمه و تدوین: دکتر علی هوشمند آیینی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  100 ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۱- ۰۵۷۹-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  20000 تومان

فرسودگی شغلی و همبسته های آن

فرسودگی شغلی و همبسته های آن

نویسنده: سارا بهادری

ویراستار علمی: دکتر فروغ ماهی گیر

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  260

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك:۱-۰۵۶۶-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی

قیمت:  ۳۵۰۰۰ تومان