فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

تشخیص نفوذ و مقابله با آن در شبکه‌های کامپیوتری

تشخیص نفوذ و مقابله با آن در شبکه‌های کامپیوتری

تألیف: مهدی حبیب‌زاده خامنه- ذولفا جوادیان کوتنائی- سیدغلیرضا پورمرادی

ویراستار: محمدرضا متولی

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  89  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۹- ۰۶۶۹-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  25000تومان

گرامر عمومی انگلیسی

گرامر عمومی انگلیسی

مولفین: جلیل فتحی؛ حبیب سلیمانی

صفحه آرائی: بهاره عزت تبار

طرح جلد: کورش عنبری

تعداد صفحات:۱۰۰

ناشر:انتشارات دانشگاه کردستان- سنندج، خیابات پاسداران، دانشگاه کردستان

تلفن:۲۳۶۲۴۰۰۸  نمابر: ۲۳۶۲۴۰۰۱

شابک:۷-۱-۹۹۶۸۰-۶۲۲-۹۷۸

نوبت چاپ:اول

سال انتشار:۱۳۹۸

تیراژ:۱۰۰۰

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

مروری بر آزمون سازی در زبان انگلیسی

مروری بر آزمون سازی در زبان انگلیسی

مولفین: جلیل فتحی؛ حبیب سلیمانی

صفحه آرائی: بهاره عزت تبار

طرح جلد: کورش عنبری

تعداد صفحات:۱۷۹

ناشر:انتشارات دانشگاه کردستان- سنندج، خیابات پاسداران، دانشگاه کردستان

تلفن:۲۳۶۲۴۰۰۸  نمابر: ۲۳۶۲۴۰۰۱

شابک:۰-۰-۹۹۶۸۰-۶۲۲-۹۷۸

نوبت چاپ:اول

سال انتشار:۱۳۹۸

تیراژ:۱۰۰۰

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

تألیف: فاطمه رمضانی- زکیه هوشیار- فاطمه روستا

ویراستار علمی و تخصصی : مهران محبیان فر

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  192  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۱- ۰۷۳۵-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:  35000 تومان

آللوپاتی: یک فرآیند فیزیولوژیکی با پیامدهای زیست محیطی (۱)

آللوپاتی: یک فرآیند فیزیولوژیکی با پیامدهای زیست محیطی (۱)

مترجمان: ژیلا صفری- منصور تیمار

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  164  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۵- ۰۷۲۴-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت:۲۸۰۰۰  تومان

مروری بر آموزش بهداشت

مروری بر آموزش بهداشت

گردآوری و تألیف: دکتر بی بی فاطمه باقرنژاد حصاری- دکتر رضا صادقی- زهرا وحدانی نیا

صفحه آرا و طراح جلد : بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

مشخصات ظاهری:  126  ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۲- ۰۶۸۴-۰۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان